fbpx

EMDR

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemedir. Bugüne kadar her yaştan kişinin farklı tiplerdeki psikolojik rahatsızlıklarının çözümlenmesini sağlayan güçlü bir yaklaşımdır.

Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında beynin bu deneyimleri kendi sistemi içinde sağlıklı bir şekilde işleyip mevcut anı ağına entegre edemediği, yaşanan olumsuz deneyimlerin beyinde izole bir şekilde depolandığı ve diğer anılarla sağlıklı bağlantı kurulamadığı gözlenmiştir. EMDR’a göre rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar.

EMDR Ne İşe Yarar?

EMDR bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir modeldir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması sağlanarak, danışanın ilgili negatif anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görmesi sağlanır. EMDR, sadece yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaz. EMDR’la kişiye sorunlarına karşı yeni bakış açıları kazandırılır. Bu yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duyguların etkisiyle kişi kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişimini sağlar.