fbpx

Gelişimsel Temas

GELİŞİMSEL TEMAS MODELİ Nedir ve Hangi Durumlarda Uygulanır?

  •  Çocukların güvenli bağlanma kurmaları,
  •  Anne çocuk arasında sağlanamamış güvenli bağlanmanın telafi edilmesi,
  •  Çocukların benlik gelişimlerinin desteklenmesi,
  •  Strese bağlı ruhsal ya da davranışsal sorunların azaltılması için uygulanır.

Beynin büyük bir kısmı erken yaşta geliştiği için bebeğin doğduğu ilk andan itibaren ona nasıl bakıldığı, ihtiyaçlarının nasıl karşılandığı, ona nasıl dokunulduğu sandığımızdan da önemlidir. Bebeğin doğduğu an itibariyle görülme ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacını ona ilk dokunanlarla deneyimler. Bu ilk temasın nitelikli ve sürekli olması bebeğin güvenli bağlanma kurmasına olanak sağlar. Biliyoruz ki bireyin bir şeyi görebilmesi için önce görülen olmayı öğrenmesi gerekir.

Maalesef ki bazı çocukların görülme ihtiyaçları çeşitli nedenlerle erken dönemde karşılanamamış olabiliyor. Bu çocuklarda sıklıkla bağlanma temelli sorunlarla karşılaşıyoruz. Beden tam olarak neye ihtiyacı olduğunu dünyaya geldiği an itibariyle biliyor ve mahrum kaldığı hiçbir ihtiyacını unutmuyor. Bütün hayatı boyunca, mahrum kaldığı her neyse, onun yarattığı bu boşluğu sürekli doldurmaya çalışıyor. O nedenledir ki çocuklarımıza bakışımız, dokunuşumuz onların ihtiyaçlarını karşılarken ki üslup ve davranışlarımız önem arz ediyor. Aslında çoğu zaman çocuğa ne yedirdiğimizden, nasıl yedirdiğimiz veya ne öğrettiğimizden de önemli oluyor nasıl öğrettiğimiz…

Hem duygusal hem de fiziksel olarak çocuklarımıza nasıl dokunduğumuz onların benlik gelişimini olumlu veya olumsuz etkiliyor. Bilmeliyiz ki BEN, asla kişinin tek başına yaptıklarının ürünü değildir. Benlik hissi başkalarıyla temasta oldukça gelişir ve ilk temas anneyle babayla ve bakımverenlerle başlar.

Vücudumuzun beyin dışındaki bütün organları gelişimini biz dünyaya gelmeden önce tamamlar. Beyin ise biz doğduktan sonrada gelişimine devam eder. Beynin ilk gelişen bölümü de beyin sapıdır. Beyin sapı vücut sıcaklığı, kalp atışı, kişinin yürüyüşü, strese karşı tepkileri gibi durumları düzenleme görevi görür. Dokunmaya ve ritme beynin bu bölümü tepki verir ve bu bölümü harekete geçirmek için fiziksel şefkat gerekmektedir. Dokunma duyusu doğumdan itibaren en gelişmiş olan duygudur. Kucaklama, okşama gibi ten tene
temasın beyinde duygusal ve hormonal tepkilere yol açtığı bilinmektedir.

Gelişimsel Temas Modeli dokunma ve temas yoluyla kurulan ilişki ile çocuğun kendini tanıyarak sağlıklı bir benlik edinmesini destekleyen bir çalışma modelidir. Doğru dokunuşlarla bir çocuğun temas edilmiş hissetmesini ve kendi bedensel uyarılarını fark etmesini, duygusal ihtiyaçlarının karşılanması sağlanır.

Çocuğun bakım vereni gözetiminde uygulanır ve talep olursa bakım verene de nasıl uygulayacağı eğitimleri verilebilir.
Hem bireysel, hem gruba uygulanabilir çözüm odaklı bir çalışma modelidir.